Uvjeti privatnosti

Opća pravila privatnosti :

1. Općenito

1.1. Ova  pravila privatnosti  koja donosi PAKLENICA PROMET d.o.o. , OIB: 72364126469   u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših  osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. U slučaju bilo kojih  zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu paklenica.promet@inet.hr

2. Opća pravila

2.1. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, poslovni partner, itd.

3. Kupci

3.1. Ako ste kupac naših proizvoda ili usluga, obrađujemo određene Vaše osobne podatke

3.1.1  Vaše identifikacijske podatke:

Ime, prezime, prebivalište

3.1.2.  Vaše kontakt podatke:

Broj telefona

3.1.3.  Podatke o kupljenom proizvodu / naručenoj usluzi

Informacije o uređaju / usluzi

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama.

3.2.1.2. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava .

3.2.1.3.  Da bi mogli  ispuniti svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima.

4. Poslovni partneri

4.1. Obrađujemo slijedeće Vaše osobne podatke :

4.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

4.1.2. Vaše kontakt podatke

Ime i prezime osobe za kontakt;

Kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, e-adresa.

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama .

4.2.1.2. Da bi mogli ispuniti svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima.

4.2.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava.

5.Vaše podatke štitimo na slijedeći način :

5.1. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjene Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

5.2. Korištenje suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

5.3.  Nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

6. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

6.1.  Za podatke gdje postoji zakonski rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

6.2. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, Vaše osobne podatke čuvamo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

6.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je suglasnost dana na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

7. Vaša prava

7.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

7.2. Vaša prava ostvarujete besplatno.

7.3. Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

7.4. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

7.5. Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

Paklenica promet d.o.o.

Štrigina 15

10 000 Zagreb

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.